Zacisk Pneumatyczny Stalowej Taśmy


Opis

Posiada podstawowy system do pozycjonowania ładunku sterowany przez program kontrolny NC oraz manualny lub zautomatyzowany zacisk pneumatyczny do taśmy stalowej (również sterowany przez program NC). System redukuje czas ustawiania i zwiększa dokładność pozycjonowania załadunku.

Stanowisko do zacisku pneumatycznego

Jest to urządzenie do zaciskania taśmy stalowej dla każdego ładunku, który może być podporządkowany do ręcznego lub automatycznego pozycjonowania stanowiska narzędzi w stosunku do poprzecznego układu napędowego.