Dystrybucja Gazu SmartFlow


Opis

Stacje palnika paliwowo-tlenowego są wyposażone w sterowane elektrycznie zawory dostosowane do zapewnienia stabilnego wzrostu przepływu gazu podczas przebijania. Wymagane parametry są wstępnie ustawione w CNC Katana.

 Specyfikacja:

*Manometr i regulator ciśnienia w panelu Katana
*Przełącznik ciśnienia Wysokie/Niskie do szybszego podgrzewania wstępnego
*Automatyczne przewiercanie otworów poprzez ciągłe zwiększanie tlenu do 130 mm grubości materiału (w zależności od gazu i materiału)
*Blok dystrybucji gazu na maksymalnie 4 stacje palnika
*Ustawienie wszystkich niezbędnych parametrów i pochylni jest zapisane i można je dostosować do własnych wykresów cięcia na panelu sterowania Katana
*Maksymalna grubość cięcia 150 mm (w zależności od konfiguracji maszyny)