POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

2. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.

ADMINISTRATOR, DANE I KONTAKT

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest KOZIOL LASER SERWIS z siedzibą w Wrocławiu adres: ul. Karkonoska 45, 53-015 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP 817-18-65-001, REGON: 180443290 kapitale (dalej „My”).
  2. Możesz się z nami kontaktować mailowo, na adres: biuro@localhost

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I SKĄD JE MAMY?

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie podczas kontaktów z nami. Są to w szczególności dane, które nam podasz  korespondując lub kontaktując się z nami lub występując o wystawienie faktury VAT lub składając reklamację, lub odstępując od umowy, lub zapisując się do newslettera.

Ponadto możemy zbierać Twoje dane behawioralne odnoszące się do Twoich zachowań. Są to dane dotyczące historii korespondencji i kontaktów z nami, Twoich aktywności na naszej stronie internetowej , naszych profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku), takie jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach i usługach. Dane te możemy łączyć z innymi Twoimi danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych.

CZY MUSISZ NAM PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

4. Pamiętaj, że podanie nam przez Ciebie danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE. Możesz, ale nie musisz tego robić. Podanie danych nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może być jedynie wymogiem umownym. Musisz jednak wziąć pod uwagę to, że podanie przez Ciebie pewnych danych osobowych może być niezbędne do:

We wskazanych wyżej przypadkach, niepodanie przez Ciebie danych osobowych, może spowodować że:

Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy lub dokonania innych czynności z nami zawarty jest w formularzach stosowanych na naszej stronie internetowej.

PO CO NAM TWOJE DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE PRZETWARZAMY ORAZ JAK DŁUGO?

5. Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:

Ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń

Zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji

Wsparcia obsługi klienta

W celach marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, produktach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych

Ochrony przed próbami oszustwa

Zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia

Możemy przetwarzać Twoje dane także na podstawie:

Udzielonej nam zgody w celach w niej określonych

W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych mogą być podejmowane w szczególności czynności takie jak ich: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie. Operacje te mogą być dokonywane w sposób zautomatyzowany np. w systemach informatycznych lub niezautomatyzowany np. w kartotekach, w sposób papierowy.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE

Twoje dane możemy przekazać:

innym administratorom będącym:

CO TO JEST I NA CZYM POLEGA TZW. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE, W TYM PROFILOWANIE?

Przez okres obowiązywania umowy z Tobą do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem – na podstawie Twojej zgody, będziemy mogli automatycznie przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym dokonywać ich tzw. profilowania.

Profilowanie to automatyczne przetwarzanie danych osobowych, które polega na ich wykorzystywaniu do oceny Twoich zachowań, w tym analizy i prognozy Twojej sytuacji ekonomicznej, preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, decyzji zakupowych, itp. Obejmuje ono np. określenie w jaki sposób korzystasz z Internetu czy jakie produkty kupujesz.

Dokonujemy go w oparciu o dane, które zbieramy m.in. na podstawie:

JAKIE MASZ PRAWA?

Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w ramach którego możesz od nas żądać:

prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w ramach którego możesz żądać:

jeżeli wystąpi którakolwiek z poniżej wskazanych sytuacji:

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którym możesz do nas wystąpić w jednym z następujących przypadków:

Prawo do przeniesienia danych osobowych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany w oparciu o zgodę lub umowę, w ramach którego możesz od nas żądać:

Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;

prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez konsekwencji bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonaliśmy przed cofnięciem, przy czym po cofnięciu zgody, nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Twoich danych i będziemy musieli je usunąć, chyba, że istnieć będzie inna podstawa prawna do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;

Prawo do sprzeciwu wobec:

JAK MOŻESZ REALIZOWAĆ PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

9. Swoje prawa możesz realizować w każdym czasie występując do nas z odpowiednim żądaniem poprzez przekazanie oświadczenia:

10. Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoimi żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania, musimy Cię jednak poinformować o takim przedłużeniu terminu z podaniem jego przyczyn.

11. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

12. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

13. Udzielimy Ci informacji, o których mowa wyżej w punktach 10-12, na piśmie, według naszego wyboru

14. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:

15. Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).

16. Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach których nie udało się nam powiadomić.

CO TO SĄ PLIKI COOKIES

17. Możemy używać plików cookies, kiedy korzystasz z usług dostępnych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego www.koziol-polska.pl i innych naszych stronach.

Pliki cookies, które mogą zostać użyte na tych stronach są kojarzone wyłącznie z przeglądarką Twojego komputera – jesteś zatem anonimowy (bez podawania Twojego imienia lub nazwiska).

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po Twojej stronie jako osoby odwiedzającej naszą stronę (np. na dysku twardym Twojego komputera, laptopa czy na karcie pamięci twojego telefonu lub innego urządzenia, z którego korzystasz). Są to informacje, które mogą być odczytane przez nasz system przy każdorazowym połączeniu się Twojego komputera lub innego urządzenia, z którego korzystasz. Dostarczają one danych statystycznych o Twoich ruchach i korzystaniu przez Ciebie z poszczególnych stron naszego serwisu.

Informacje zgromadzone za pomocą plików cookies służą do zwiększania Twojej wygody oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez nas usług.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą własnej przeglądarki internetowej.

Możesz w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). W ten sposób możesz np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.

Wyłączenie przez Ciebie opcji akceptowania plików cookies w Twojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich – może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z naszego sklepu internetowego i niektórych naszych usług.

Nie odpowiadamy za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych, których linki mogą być umieszczone na naszych stronach.